Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Administrative rutiner i finansforvaltning

Administrative rutiner må kommuner fortsatt ha etter kommuneloven § 25. Det er kommunedirektørens ansvar å utarbeide dette, og få det sammen med finansreglementet kvalitetssikret.

Her er tips til hva vi mener slike prosedyrer bør inneholde:

- Hva er formålet med forvaltningen?

- Ansvaret, hvem gjør hva? Når skal det gjøres?

- Hvordan gjør dere det med:

  • Likviditetsoppfølging? Hvem har ansvaret? Hvordan gjøres det? Har dere likviditetsbudsjett?

 

  • - Låneopptak. Når gjøres det? Hvme gjør det? Hvordan skal dette følges opp i forhold til reglementet?

 

  • Oppfølging og rapportering? Hvordan rapporteres det til kommunestyret? Hvilke måltall?

 

  • Avvik? Hvordan følges det opp?

 

  • Budsjettering? Hvilke tall skal settes i tabell, hvordan skal dere formidle til leseren på en enkel og oversiktlig måte.

 

  • ...
Les mer

Hvordan skrive finansreglement

 

Vi har skrevet om at kommuner må få finansreglement kvalitetssikret før dere går videre til kommunestyret.

 

Det er flere kommuner som ikke har oppdatert finansreglement, og i år er året til å få dette på plass.

 

Nytt kommunestyre, nytt år og blanke fargestifter.

Les artikkelen om å kvalitetssikre finansreglementet hvis du ikke har gjort det. 

 

 I forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 6 står det spesifisert minimumskrav til hva reglementet skal inneholde.

 

I forskriften § 6 andre ledd står minimumskravene:

Finansreglementet skal minst angi

a.

Hva som er formålet med forvaltningen

b.

Hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet

c.

Hvilke midler som skal forvaltes med en lang tidshorisont

d.

Hvilke avkastningsmål, rammer og...

Les mer
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.