Har du ansvaret for forvaltning av kapital og gjeld, som påvirker hverdagen til tusenvis av innbyggere, og ønsker et nettverk av andre som også sitter i samme båt?

I Finansforumet får du:

👉🏻 Et nettverk av andre mennesker som kanskje sitter på andre siden av landet. Kanskje kommer vi fram til enda bedre løsninger sammen 

👉🏻 Kompetanseløft uten å måtte betale dyre dommer i fly og bruke tid til reising. Alt skjer over nett!

👉🏻 Erfaringsutveksling og du har et sted å spørre.

 

Jeg vil teste ut Finansforum gratis i en måned

Vi er en økonomiavdeling til kommuner

Ofte kan det være behov for ressurser på kort eller lang sikt. Det er ikke så lett å finne noen som kan hjelpe til med konkrete oppgaver, kompetanseheving eller prosjekt.

Finansforvaltning

For å få best mulig forvaltning av lånegjeld, kan vi hjelpe deg med å strukturere og lage strategi, ta opp og refinansiere lånegjeld. Vi hjelper også til med finansrapportering hvis ønskelig. 

Vi kvalitetssikrer finansreglementet dere jamfør forskrift om garanti og finans- og gjeldsforskrift § 7

Økonomiske analyser

Trenger du hjelp til økonomiske analyser av kommunale enheter?

Analysere hvilken selskapsform som er best for den kommunale tjenesten?

Utarbeide eierskapsmelding

Rådgivning innen de forskjellige regnskapsstandarder?

Internkontroll

Ny kommunelov har gitt kommunedirektør overordnet ansvar for internkontroll i kommunen. Vi hjelper med å utarbeide reglementer, rutiner og struktur, slik at dere er klar til å bruke internkontroll som et godt ledelsesverktøy. 

Blogg

Her finner du inspirasjon og kanskje litt ny kompetanse innenfor fagområdene som Nord Forvaltning AS bistår i. 

Gå til blogg

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på mail:

[email protected]

Eller på telefon:

48341820

"Igjen så vil eg takk for godt levert arbeid og ikkje minst den kunnskap som du tilførte avdelinga når vi som mest trengt den. Vi har avlagt rekneskap og årsberetning som gjekk flott igjennom både kontrollutvalet, revisjon og no sist kommunestyret 24 juni."

Åse Elin Hole
Rådmann i Stranda kommune

"Garantist for kvalitet, effektivitet og gode resultater i sitt arbeide. "

Trond Eliassen
Finansrådgiver i Tromsø kommune

"Malin er rett og slett særdeles kunnskapsrik. Har ikke klart å stille ett spørsmål som ikke kunne besvares på direkten."

Kurt Klaussen
Økonomisjef, Dyrøy kommune

Last ned sjekkliste for internkontroll

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.