Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Finanshandboka er tilgjengelig trykket og digital

Hvis du jobbet med, eller har ansvaret for finans i kommuner eller fylkeskommuner, er Finanshåndboka noe for deg. 

Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for store beløp, og Finanshåndboka er et oppslagsverk for ansatte, kommunedirektører og politikere som ønsker mer kunnskap på finansområdet.

Den tidligere finans- og gjeldsforskriften spesifiserte behovet for kompetanse på feltet. Det er det ikke gjort i ny forskrift, men departementet har en underliggende forutsetning om at kommunen har kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning. Det samme gjelder når kommunen kjøper fra andre.

 Finanshåndboka tar for seg lovverk, begreper, finansforvaltning, gjeldsforvaltning, garantier, slik at du kan lage en god strategi tilpasset din kommunes økonomi, kunnskap og størrelse. Det er risiko å gjøre noe en ikke kan, men det er også risiko å ikke gjøre noe fordi en ikke kan

...

Les mer

Har kommunen obligasjonslån?

finans oslobørs Jun 30, 2022

Hei,

Hvis kommunen eller fylkeskommunen har obligasjoner, skal vedtatt årsregnskap offentliggjøres på Oslo Børs.

Siste frist 30. juni om din kommune ikke har publisert. Her kan du sjekke om du eller noen i organisasjonen har publisert.  

Det står mer om det i Oslo Regelbok II – Utstederregler 6.3.5 (3) og  ABM-reglene 3.4.7 (2).

Har kommunen din obligasjonslån, registrer regnskapet ved å logge inn her. 

Les mer

Påvirker økt inflasjon kommunene?

 

Først; Hva er inflasjon?

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået[1]. 100 kroner i dag er ikke verdt 100 kroner om 10 år fordi prisen øker hvert år. Den måles i konsumprisindeks (KPI), og veldig mange sentralbanker, ikke minst Norge, har som mål årlig prisvekst på 2 prosent[2].

 

Alle som leser mediene nå om dagen leser at ting blir dyrere. USA melder i mai om en inflasjon på 8,6 prosent, 6.3 prosent hvis mat og energi holdes utenfor.

 

I Norge landet den på 5,7 prosent økning[3] fra mai i fjor til mai i år. Den sterkeste prisveksten målt siden 1988[4].

 

Mye denne økningen er mat- og energipriser som har økt. I tillegg til krigen i Ukrainia, globale forsyndingskjedeutfordringer, svak etterspørsel og nedstengte havner i Kina, samt økte globale levekostnader. En krise som avløser den andre. Den ekspansive penge- og...

Les mer

ESG- populær farsott som snart går over?

eierstyring esg miljø Mar 21, 2022

ESG leser vi overalt nå for tiden. Men hva er nå det?

 

Vi har skrevet litt om det i denne artikkelen, men nå skal vi si noe om hvorfor vi har fått ESG, og hvorfor det er kommet for å bli. 

Det er synd å si det, men vi har ingen planet B. Vi bruker mer ressurser enn verden har. Vi bruker i snitt 1,6 jordkloder for å møte etterspørselen til oss i verden, og det sier seg selv at det er ikke bærekraftig.

Økonomisk vekst har jo historisk sett vært i samsvar med økt Co2 utslipp. Vi har for lite vann i 2030. Vi har for lite mat, og vi kaster altfor store mengder mat.

 Alt dette er gammelt nytt, og du rister sikkert på hodet. 

Verden må gjøre noen endringer, og finansverden har fått ESG. Fordi penger har makt. Dermed kan finansmarkedet bestemme hvem som skal få pengene, og hvordan de skal brukes.

 

E står for miljø. Det vil si:

 • ...
Les mer

Hva gjør Finanstilsynet?

Det er mange institusjoner kommunen kan komme borti, og nå skal vi snakke litt om Finanstilsynet. 

Finanstilsynet[1] er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, regjeringen og Finansdepartementet. Hovedmålet til Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og at brukerne skal kunne ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp slik de skal. Finanstilsynet kontrollerer videre hvordan selskapene driver finansvirksomhetene sine, om de er solide, om de kan tåle skiftende økonomiske forhold og om de har et akseptabelt risikonivå.

 

Finanstilsynet fører tilsyn til foretak som er konsesjonspliktige, som for eksempel:

 • Banker
 • finansieringsforetak
 • forsikringsforetak
 • betalingsforetak
 • pensjonsforetak
 • verdipapirforetak
 • revisorer
 • regnskapsførere

 

Finanstilsynet har fått delegert myndighet til å behandle...

Les mer

Hvordan lage strategi knyttet til plassering av overskuddslikviditet

 

I denne månedens Finansforum hadde vi besøk av Øistein Medlien  fra Grieg Investor, og vi snakket om hvordan lage god finansstrategi.

Her kommer en liten smakebit fra sendingen, og hvis du vil lære hvorfor det er viktig med en god strategi i kommunen, og holde seg til den, så kan du melde deg inn i Finansforumet her:

www.nordforvaltning.no/finansforum

Les mer

Forskjellen mellom Nordic Trustee og VPS

Hvis en kommune har lån, og kanskje går ut i markedet, har det kommet opp navn som Nordic Trustee og VPS. Hva er forskjellen på disse? 

Nordics Trustee ble etablert i 1993. Utgangspunktet var behovet for en profesjonell uavhengig instans, som på vegne av långiverne kunne følge opp og overvåke låntagers forpliktelser i norske obligasjonslån. Deres oppgave i låneforhold er å inngå låneavtalen på vegne av investorene, og overfor låntageren følge opp og ivareta de rettighetene som investorene i verdipapirene har i kraft av låneavtalen. Det vil si at Nordic Trustee utøver kreditorrettighetene på vegne av investorene.

Nordic Trustee utøver i dag også overvåkning og oppfølging av sertifikatlån, deponeringsavtaler prosessagentoppdrag, samt enkelte andre avtaleforhold som krever en løpende oppfølging, som følger av at...

Les mer

Internkontoll vs compliance

internkontroll Nov 25, 2021

Bankene har jo fått økte krav de siste årene fra myndighetene. Det er jo bra, for vi vil jo at pengene skal være sikret. Compliance er å sørge for at bankene følger lover og regler, forskrifter og andre retningslinjer.

 

Kjenner du igjen hovedmålet?

 

Jo, kommuner og fylkeskommuner har også hatt dette målet. De skal sikre at de ikke får økonomisk tap, taper omdømme og tillit til innbyggere. De skal sikre at innbyggere får de tjenestene de har krav på.

 

Det er lett å si at vi har kontroll i vår kommune når ingenting er avdekket. Men ofte vet vi at det er mørke skygger bak sola. Fordi vi kan ikke kontrollere alt. Vi må ha ansatte som vet hva de skal gjøre, hvorfor de skal gjøre det, og vi må gjøre stikkprøver.

 

Internkontroll som er ordet det brukes i offentlig sektor er jo bare et ledelsesverktøy....

Les mer

Etiske retningslinjer i et finansreglement

I et finansreglement er det mange kommuner som ønsker etiske retningslinjer rundt plasseringer.

 

Høy etisk standard i kommunen legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

 

Hvorfor bør kommunen fokusere på etikk?

 • Vi ønsker å ha tillit hos politikere og i samfunnet rundt oss.
 • Vi er avhengig av godt omdømme.
 • Vi er avhengig av godt arbeidsmiljø og godt samspill.
 • Vi har ansvar for viktige oppgaver på vegne av samfunnet.
 • Vi må sikre at medarbeidere vet hva som gjelder – trygghet.
 • Det er lite ønskelig med medarbeidere som bevisst ikke følger lover, forskrifter og/eller interne rutiner, samt avtalte spilleregler.

 

Forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling skal ligge til grunn forretningsdriften. Kommunen skal unngå påstander om kameraderi, inhabilitet eller avsløringer om korrupsjon som kan svekke kommunens legitimitet og styringsevne.

Korrupsjon er...

Les mer

Bærekraftige investeringer?

Uncategorized Oct 29, 2021

Bærekraftige investeringer? Er det noe kommuner og fylkeskommuner må forholde seg til? 

Bærekraft, ESG eller samfunnsansvar, er benevnelser som har fått stadig mer fokus de siste årene. Samfunnsansvar (CR) handler om hvordan man skal skape verdier for alle, og ikke bare økonomisk gevinst for investorene.  

ESG står for Environmental, Social, Governance, som handler om bedriftenes evne til å ivareta miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Hvordan spiller selskapene som investorene investGGdriften, og i hvilken grad følges lover og regler? Økt fokus på disse forholdene skaper økte forventninger og krav til bedriftene. 

Som en kommune som forvalter midlene på vegne av innbyggere, er dette et begrep vi må forholde oss til i framtiden i større grad. Dette er relativt nytt begrep, men handler om at vi er bevisst på hvor vi putter pengene våre.  

 

Tenker...

Les mer
1 2 3 4 5
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.