Hva gjør Finanstilsynet?

Det er mange institusjoner kommunen kan komme borti, og nå skal vi snakke litt om Finanstilsynet. 

Finanstilsynet[1] er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, regjeringen og Finansdepartementet. Hovedmålet til Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder, og at brukerne skal kunne ha tillit til at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp slik de skal. Finanstilsynet kontrollerer videre hvordan selskapene driver finansvirksomhetene sine, om de er solide, om de kan tåle skiftende økonomiske forhold og om de har et akseptabelt risikonivå.

 

Finanstilsynet fører tilsyn til foretak som er konsesjonspliktige, som for eksempel:

  • Banker
  • finansieringsforetak
  • forsikringsforetak
  • betalingsforetak
  • pensjonsforetak
  • verdipapirforetak
  • revisorer
  • regnskapsførere

 

Finanstilsynet har fått delegert myndighet til å behandle søknader om å få etablere konsesjonsbelagt virksomhet. I enkeltsaker hvor Finansdepartementet beholder myndigheten, skal Finanstilsynet forberede saken og innstille for departementet.

  •    Oslo Børs

Oslo Børs ble grunnlagt i 1819, og er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av verdipapirer. Oslo Børs [2] ble en del av Euronext i juni 2019. Dette vil kunne gi økt tilgang til kapital, likviditet og interesse. 

 

Oslo Børs har tillatelse fra Finansdepartementet til å drive regulert marked, og driver to slike[3]. I tillegg driver Oslo Børs en multilateral handelsfasilitet[4]. Oslo Børs vedtar regler for hvert av disse markedene for å sikre en rettferdig og ryddig handel, og effektiv ordreutførelse. Oslo Børs har videre blitt utnevnt til overtakelsesmyndighet[5], samt fått delegert myndighet til å føre tilsyn med overholdelse og sanksjonering av brudd på utstedernes plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon[6].

 

Oslo Børs har markedsplasser for aksjer, aksjeindekser, obligasjoner, obligasjonsindekser, ETN- er og warrants, fond, ETF-er og derivater. I tillegg tilbys en rekke produkter og tjenester fra Børsinstituttet, som er børsens forretningsområde innenfor kompetansebygging og kunnskapsformidling til verdipapirmarkedet. I aksje- og rentemarkedet har Oslo Børs en viktig funksjon også i førstehåndsmarkedet, det vil si i forbindelse med utstedelse av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner.

Euronext Growth, eller Merkur Market som det het tidligere, er plattformen for unoterte papirer. Det er ikke krav til markedsverdi, og det er lavere krav til spredning av aksjen ved notering. Det er ikke krav til fullt prospekt ved notering, og heller ikke til IFRS-regnskap. Det betyr at en kan møte selskaper som ikke har vært så lenge i drift, og som kan påføre muligheter for større risiko for aksjonærene. Uavhengig av hvilken plattform som brukes til handel, bør det gjøres gode vurderinger av risiko og avkastningsmuligheter.

 

[1] https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/

[2] https://www.euronext.com/nb/markets/oslo

[3] Verdipapirhandelloven § 11-1

[4] Verdipapirhandelloven § 9-8

[5] Verdipapirhandelloven § 6-4

[6] Verdipapirforskriften § 17-1

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.