Våre tjenester

Finans

- Bistand med å utarbeide finansstrategi jamfør forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 6

- Bistand i forbindelse med rapporter jamfør forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 8

- Kurs og kompetanseøkning

- Finanshåndboka (www.finanshandboka.no)

- Kvalitetssikre finansreglementet jamfør forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 7

Økonomiske analyser og eierskap

- Bistand til struktur og strategi av lånegjeld og rentesikringer

Økonomistyring av enheter/seksjoner, se på muligheter for mest mulig effektiv drift på begrensede midler

- Vurdering av kommunale garantisøknader og utarbeidelse av garantireglement

- Vurderinger av søknader av økonomisk art

- Bistand ved eierskap av kommunale selskaper

- Utarbeidelse av lovpålagt eiermelding

- Utredning, utvikling og evaluering av eierstrategi og valg av selskapsformer

- Bistå med årsmelding og analyser

Internkontroll

-Forberede kommunen til lovgivning om internkontroll jamfør kommuneloven kapittel 25

-Få struktur og helhetlig system for hele kommunen

- Utarbeidelse av lovpålagt årlig internkontrollrapport

- Utarbeide rutering og arbeidsbeskrivelser

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.