Økonomikurs for ikke- økonomer

kommunaløkonomi kurs Oct 14, 2022

 Kommuneloven kapittel 25 gir kommunedirektøren ansvaret for god internkontroll i kommunen. Dette kurset bidrar til at kommunen oppnår egne mål og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Kurset gir kommunedirektøren et verktøy til å øke kompetansen på de som forplikter kommunen økonomisk.

Det er ikke alle attestanter og anvisere som er økonomiutdannet, og noen synes det kan være litt overveldende, og unødvendig tungvint å gjøre innkjøp på vegne av sin enhet. Dette kurset gir de ansatte en bedre forståelse for rutinene og større mulighet til å gjøre ting rett på første forsøk. Kurset kan redusere frustrasjon hos både økonomiavdelingen og hos attestant og anviser.

Kurset skal:

  • Gjøre den ansatte i stand til å ta gode innkjøpsavgjørelser på vegne av kommunen
  • Gi kompetanse om rutiner for innkjøp, og hvorfor rutinene er som de er
  • Gi innføring i enkelte bestemmelser i kommuneloven og lov om offentlige anskaffelser
  • Virke holdningsskapende for den enkelte
  • Gi ansatte kunnskap til å stille de riktige spørsmålene
  • Spare kommunen for ressurser, penger og frustrasjon, ved å at kjøp av varer og tjenester skjer i henhold til lov og forskrift

Når kurset er fullført får den ansatte et kursbevis som sier at de har kompetanse til å gjøre innkjøp på vegne av kommunen.

 

Så hvorfor ikke redusere dobbeltarbeidet med å ompostere for å sikre at kommunen får momskompensasjon kommunen har krav på? La alle attestanter og anvisere ta dette kurset, og spar tid og ressurser. La oss gjøre økonomi enkelt for dem som ikke har tall i ryggmargen. 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.