Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Økonomikurs for ikke- økonomer

kommunaløkonomi kurs Oct 14, 2022

 Kommuneloven kapittel 25 gir kommunedirektøren ansvaret for god internkontroll i kommunen. Dette kurset bidrar til at kommunen oppnår egne mål og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Kurset gir kommunedirektøren et verktøy til å øke kompetansen på de som forplikter kommunen økonomisk.

Det er ikke alle attestanter og anvisere som er økonomiutdannet, og noen synes det kan være litt overveldende, og unødvendig tungvint å gjøre innkjøp på vegne av sin enhet. Dette kurset gir de ansatte en bedre forståelse for rutinene og større mulighet til å gjøre ting rett på første forsøk. Kurset kan redusere frustrasjon hos både økonomiavdelingen og hos attestant og anviser.

Kurset skal:

  • Gjøre den ansatte i stand til å ta gode innkjøpsavgjørelser på vegne av kommunen
  • Gi...
Les mer

Administrative rutiner i finansforvaltning

Administrative rutiner må kommuner fortsatt ha etter kommuneloven § 25. Det er kommunedirektørens ansvar å utarbeide dette, og få det sammen med finansreglementet kvalitetssikret.

Her er tips til hva vi mener slike prosedyrer bør inneholde:

- Hva er formålet med forvaltningen?

- Ansvaret, hvem gjør hva? Når skal det gjøres?

- Hvordan gjør dere det med:

  • Likviditetsoppfølging? Hvem har ansvaret? Hvordan gjøres det? Har dere likviditetsbudsjett?

 

  • - Låneopptak. Når gjøres det? Hvme gjør det? Hvordan skal dette følges opp i forhold til reglementet?

 

  • Oppfølging og rapportering? Hvordan rapporteres det til kommunestyret? Hvilke måltall?

 

  • Avvik? Hvordan følges det opp?

 

  • Budsjettering? Hvilke tall skal settes i tabell, hvordan skal dere formidle til leseren på en enkel og oversiktlig måte.

 

  • ...
Les mer

Økonomiske nøkkeltall- hva skal man velge i en analyse? Del 2

 

Dette temaet er delt opp i to artikler. For her kan vi skrive om så mangt, men vi skal holde det på en enkel og oversiktlig måte. 

 

Her kunne dere lese om hva dere skal ta med i årsberetningen.

 

Nå skal vi se på andre økonomiske analyser. Har dere opplevd at et lag, forening, ideell organisasjon eller annet selskap søker midler, kommunal garanti og støtte?

 

Da bør dere se hvordan tilstanden er før dere går videre. For i kommuneloven § 14-1 tredje ledd står det at kommunen skal forvalte midler og gjeld som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko.

 

For dere skal ikke gi kommunal garanti hvis det er stor økonomisk risiko.

 

 Når det gjelder hvilke verktøy man skal bruke i en analyse finnes det masse forskjellig nøkkeltall. Det er rett og slett veier til rom.

 

KOSTRA har et utvalg og finansielle nøkkeltall...

Les mer
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.