ESG- populær farsott som snart går over?

eierstyring esg miljø Mar 21, 2022

ESG leser vi overalt nå for tiden. Men hva er nå det?

 

Vi har skrevet litt om det i denne artikkelen, men nå skal vi si noe om hvorfor vi har fått ESG, og hvorfor det er kommet for å bli. 

Det er synd å si det, men vi har ingen planet B. Vi bruker mer ressurser enn verden har. Vi bruker i snitt 1,6 jordkloder for å møte etterspørselen til oss i verden, og det sier seg selv at det er ikke bærekraftig.

Økonomisk vekst har jo historisk sett vært i samsvar med økt Co2 utslipp. Vi har for lite vann i 2030. Vi har for lite mat, og vi kaster altfor store mengder mat.

 Alt dette er gammelt nytt, og du rister sikkert på hodet. 

Verden må gjøre noen endringer, og finansverden har fått ESG. Fordi penger har makt. Dermed kan finansmarkedet bestemme hvem som skal få pengene, og hvordan de skal brukes.

 

E står for miljø. Det vil si:

 • Klimaendringer og klimagassutslipp
 • Vannhåndtering
 • Energieffektivisering
 • Avfallshåndtering
 • Forurensning av vann, luft og jord
 • Avskoging og arealbruk

 

S står for sosiale forhold som:

 • Menneskerettigheter
 • Barns rettigheter
 • Arbeidstakerrettigheter
 • Datasikkerhet og personvern
 • Leverandørkjedeledelse
 • Produktsikkerhet og kvalitet

 

G står for eierstyring. Det vil si:

 • Korrupsjon
 • Styresammensetning
 • Lederavlønning
 • Emisjonsfullmakter
 • Uavhengighet
 • Skatt
 • Likestilling og mangfold

 

ESG gjør at selskaper og sektorer kan ekskluderes. Belønne sektorer og selskaper som gjør det bra. Ha aktivt eierskap med selskaper og påvirke strategi. Det kan være at det investeres i selskapet som har fokus på ren teknologi, fornybar energi, bærekraftig skogbruk eller menneskerettigheter.

 

Så ja, ESG er kommet for å bli. Hos kommuner også. For her kan kommuner ta inn hovedelementene i drifta også, ikke bare når det gjelder investeringer. Hva slags eierstrategi har kommunen?

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.