Bærekraftige investeringer?

Uncategorized Oct 29, 2021

Bærekraftige investeringer? Er det noe kommuner og fylkeskommuner må forholde seg til? 

Bærekraft, ESG eller samfunnsansvar, er benevnelser som har fått stadig mer fokus de siste årene. Samfunnsansvar (CR) handler om hvordan man skal skape verdier for alle, og ikke bare økonomisk gevinst for investorene.  

ESG står for Environmental, Social, Governance, som handler om bedriftenes evne til å ivareta miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Hvordan spiller selskapene som investorene investGGdriften, og i hvilken grad følges lover og regler? Økt fokus på disse forholdene skaper økte forventninger og krav til bedriftene. 

Som en kommune som forvalter midlene på vegne av innbyggere, er dette et begrep vi må forholde oss til i framtiden i større grad. Dette er relativt nytt begrep, men handler om at vi er bevisst på hvor vi putter pengene våre.  

 

Tenker dere på EKG og bærekraft når dere lager strategi til overskuddslikviditet?  

 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.