Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Hvorfor må vi tenke på risiko i alt vi gjør?

Idag skal vi snakke litt om risiko. For det finnes alle mulige typer risiko rundt en kommune, fylkeskommune eller kommunalt foretak.

 

Men vi skal ikke ta alt, men si litt om det som handler om finans.

 

En kommune, kommunalt foretak eller fylkeskommune risiko som:

  • Markedsrisiko
  • Kredittrisiko
  • Likviditetsrisiko
  • Renterisiko
  • Valutarisiko
  • Refinansieringsrisiko

 

Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert for. For eksempel hvis dere er i aksjemarkedet. Denne risikoen kan dere redusere ved å ikke ha alle eggene i en kurv.

 

Kredittrisiko er det samme som utstederrisiko. Det er faren hvis motparten ikke klarer å innfri sine forpliktelser. For eksempel hvis vi plasserer våre penger i en obligasjon, og motparten ikke betaler pengene tilbake ved forfall. Jo lengre løpetid produktet har, jo høyere er...

Les mer

Vesentlig finansiell risiko

Vi har skrevet om vesentlig økonomisk risiko, og nå skal vi ta for oss finansiell risiko.

 

Departementet skrev i proposisjonen at det må skilles mellom midler som skal forvaltes kortsiktig, og midler som skal forvaltes langsiktig. De midlene som skal utgjøre kommunens løpende likviditet, må forvaltes med lav risiko og høy likviditet. Eksempler vil være på en vanlig bankkonto, høyrentekonto eller pengemarkedsfond med lav risiko. For midler som skal forvaltes i et lengre tidsperspektiv, åpner kommuneloven fortsatt at kommunen kan ta noe høyere risiko, så fremst det ikke innebærer økonomisk risiko for kommunen.

For å finne ut hva som er kortsiktig likviditet og hva som er langsiktig likviditet, kan dere se på hvordan inn- og utbetalingene har vært de siste årene. Inntektene til en kommune, vet vi jo når kommer. Det samme når...

Les mer

Vesentlig økonomisk risiko

Et begrep som brukes i forbindelse til kommuner, og betyr at kommunen skal ivare ta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt.

 

Det betyr at det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning. Kommunen skal ha samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsamfunnets utvikling, samt forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning.

 

Det er spesifisert når en avtale er ugyldig i forbindelse med finansforvaltning og garantisaker.

 

Når den nye kommuneloven var til utforming så ikke utvalget det hensiktsmessig å detaljregulere hva som er vesentlig økonomisk risiko. De mente at det var opp til hver kommune ut fra sin økonomiske stilling og hvilken økonomisk evne de har til å dekke et potensielt tap.

 

Kommunen må for eksempel se på sin samlede utlånsportefølje. For i praktisk er det mange kommuner som får søknader om...

Les mer
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.