Vesentlig økonomisk risiko

Et begrep som brukes i forbindelse til kommuner, og betyr at kommunen skal ivare ta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt.

 

Det betyr at det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning. Kommunen skal ha samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsamfunnets utvikling, samt forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning.

 

Det er spesifisert når en avtale er ugyldig i forbindelse med finansforvaltning og garantisaker.

 

Når den nye kommuneloven var til utforming så ikke utvalget det hensiktsmessig å detaljregulere hva som er vesentlig økonomisk risiko. De mente at det var opp til hver kommune ut fra sin økonomiske stilling og hvilken økonomisk evne de har til å dekke et potensielt tap.

 

Kommunen må for eksempel se på sin samlede utlånsportefølje. For i praktisk er det mange kommuner som får søknader om kommunale garantier. Da må kommunen se på risikoen til porteføljen, sammenlignet opp mot den økonomiske situasjonen.

 

Har deres kommune satt finansielle måltall i deres økonomireglement? Disse måltallene skal gjenspeile hva de må ligge på, for at din kommune har en forsvarlig langsiktig økonomiske utvikling.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.