Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Pengemarkedsrente 3 MND nibor?

 

I forrige artikkel skrev jeg at du kunne sammenligne gjennomsnittlig lånerente med pengemarkedsrenta 3 mnd nibor.  Jeg har fått noen spørsmål om hvilken rente dette er. Derfor tenkte vi at det ville være greit å si litt om det hvis det er noen som vil vite litt er.

 

Norwegian Interbank Offered rate (NIBOR) er den renta norske banker er villige til å låne hverandre for i en spesifisert periode.  

 

NIBOR settes hver dag kl 12, hvor det beregnes et gjennomsnitt av de renter som panelbankene for NIBOR settes, de laveste og høyeste rentene utelates. Rentene som panelbankene publiseres skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.

NIBOR skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager.  

 

De mest brukte...

Les mer

9 finansielle produkter kommuner oftest bruker til gjeldsforvaltning

 

Det finnes mange forskjellige produkter som dere kan bruke i finansforvaltningen, og ofte kan det vanskelig å forstå hva bankene snakker om. 

Her kommer en begrepsordliste om de viktigste produktene som kommuner med lånegjeld oftest bruker. 

Banklån

Kommunene tar hovedsakelig opp via Kommunalbanken eller KLP med fast eller flytende rente.

 Sertifikatlån

Gjeldspapir med løpetid på inntil ett år. Ofte er det store pensjonskasser eller banker som kjøper disse papirene. Sertifikatlån betales ved innløsning. Papirene er omsettelige.

Obligasjonslån

Gjeldspapir med lengre løpetid enn ett år. Omsettelig papir som kan selges og innenfor løpetiden. Renta fastsettes enten ved fastrente i løpetiden, eller flytende med fast margin. Nordic Trustee håndterer forholdene mellom kommunen og långiver. Dette vil være et gebyr som påløper...

Les mer
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.