Bryter vi kommuneloven?

Følger vi loven om internkontroll i organisasjonen? Det er noe vi bør stoppe opp og ta en fot i bakken med jevne mellomrom.

 

For den nye kommuneloven som kom i fjor har mye mer fokus på internkontroll enn det har vært tidligere. Jeg personlig synes det er kjempe bra! For det er jo en trygghet for deg som øverste leder, leder generelt i organisasjonen eller ansatt som gjør jobben. For skulle noe skje, så har dere rutiner og arbeidsbeskrivelser som sier noe om hvordan dere skal jobbe, og hva slags kontrolltiltak som skal settes i gang.

 

Her er noen tips som kan stilles når det skal lages prosedyrer:

  • Hva gjør dere?
  • Hvordan skal oppgaven utføres?
  • Hvorfor skal dere gjøre dette?
  • Hvem skal gjøre denne oppgaven?
  • Hvem har ansvaret?
  • Når skal dette gjøres?

 

Når vi ser på finansområdet, så er det store summer vi jobber med. Da er det viktig å ha arbeidsrutiner og finansreglement på plass som er vedtatt av kommunestyret. Da har dere på plass retningslinjer hvordan du skal jobbe, hvem som har fullmakt og hvorfor dere gjør som dere gjør. Skulle noe skjer, så er det godt å ha prosedyrene på plass. At du jobber etter kommunens økonomiske stilling og deres kompetanse.

 

I Finansforumet som er lansert nå, og vi har vi fokus på dette med internkontroll. Vi ønsker å gjøre deg bevisst på å ha fullmaktene klar. For skulle noe skje, så har i hvert fall du ditt på det rene.  

 

Hva er Finansforumet?

 

Finansforum er et årlig abonnement løsning, hvor du hver måned får tilgang til nytt live online foredrag. Hver måned snakker vi om et nytt tema, som skal gjøre deg enda tryggere på hva du skal gjøre. Du har allerede grunnforståelse for begreper, og vi skal løfte hverandre. Hvis du er helt ny, så kan du starte med kurset "Finansakrobat" som er bonus når du melder deg inn. Da får du en innføring og oppfriskning på området. Det er store beløp du har ansvaret for, og da skal vi vite hvorfor vi gjør som vi gjør. Det er som ASSS- nettverket Malin var med på når hun jobbet i Tromsø kommune, bare nå er det for alle kommunene! Her er det masse filmer og sjekkhefter som du kan ta utgangspunkt hos din arbeidsplass når du vil og hvor du vil.

 

 For alle har vi de samme spørsmålene, avhengig av størrelse på kommunen. Her treffer du fantastiske folk som brenner for sine kommuner. Sammen blir vi enda bedre!

 

Finansforumet er til deg som:

👉🏻Jobber i kommune, fylkeskommune eller kommunale foretak.

👉🏻Har god kunnskap, men jobber alene med finans. Du har ingen å sparre med?

👉🏻 Bruker for lite tid på det, og kjenner du vil ha mer faglig påfyll?

👉🏻Føler deg overveldet når det kommer til budsjettprosess. For hvem husker hva vi gjorde i fjor sånn helt uten videre?

👉🏻Vil ta valg ut fra din kompetanse sett opp mot den økonomiske situasjonen

👉🏻Vil bli enda bedre kjent andre kommuner som er lik dere 

👉🏻Ønsker ikke reise for å få faglig påfyll, for det koster både tid og penger 

 

Ved å være med i finansforum får du være sammen med andre kommuner. Du får enda mer kunnskap til å redusere risiko, gjøre gode valg og ikke minst reduserer stress. 

Du får:

👉🏻 Et nettverk av andre mennesker som kanskje sitter på andre siden av landet

👉🏻 Kompetanseløft uten å måtte betale dyre dommer i fly og bruke tid til reising. Alt skjer over nett!

👉🏻 Erfaringsutveksling og du har et sted å spørre. Ingen spørsmål er dumme!

👉🏻 Et sted å sparre med andre kommuner. De aller fleste sitter med de samme utfordringene, hvorfor ikke sparre med hverandre? Kanskje kommer vi fram til enda bedre løsninger sammen 

👉🏻 Masse bonuser, blant annet får du "bli en finansakrobat", slik at du kan lage en god strategi tilpasset dere

👉🏻 Månedlige tema hvor vi tar opp tidsaktuelle temaer over nett. Kan sees live eller i opptak når det måtte passe

👉🏻 Muligheter for å stille spørsmål og diskutere deres strategi

👉🏻 Maler, sjekkhefter og arbeidsverktøy for å gjøre hverdagen lettere 

 

Men dette er noe som må jobbes med i hverdagen. Det nytter ikke bare ta kurs eller få faglig påfyll.

 

Den øverste leder må gå foran når det gjelder internkontroll. Man kan ha all verdens flotte arbeidsrutiner og reglementer innenfor alle mulige oppgaver. Det hjelper ikke hvis man ikke følger dette opp i praksis. Alle rutiner og reglementer bør være levende dokumenter. Dette må opplyses til ansatte og være god opplæring.

 

For Kommunedirektøren har ansvaret med å ha rutiner og prosedyrer på plass. Det skal være system for å dekke opp avvik og risiko for avvik. Internkontroll skal dokumenteres og evalueres. Dette er arbeid som ikke bør legges i skrivebordet og glemmes. Hele organisasjonen bør ha eierskap til internkontroll. For som jeg har sagt tidligere, internkontroll mener jeg er paraply for HMS, standarder og internkontroll. Dette er verktøy for å nå de langsiktige målene til kommunen, fylkeskommunen eller foretaket. Et veldig bra ledelsesverktøy i daglig drift. 

 

Hvis du vil vite mer om finansforumet, kan du gå inn her: https://www.nordforvaltning.no/finansforum

 

-Malin

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.