Kommunale garantier- hvor går veien videre?

I denne artikkelen skrev vi om lovverket rundt kommunal garanti.

 

Der snakket vi litt om begreper og nytt lovverk, og nå skal vi ta veien litt videre.

 

Hva bør en garantisøknad inneholde?

 Litt småsnacks først. En kommunal garanti innebærer at kommunen påtar seg risikoen for lån som andre tar opp for å realisere et byggeprosjekt eller andre investeringer. Ofte til oppgaver som er knyttet til kommunalt ansvar eller ønske om å være med å satse på. Det kan være vanskelig for garantisøker om å få finansiering andre steder. Derfor er garantier et virkemiddel for å redusere låntakers rentekostnad, men også i det hele og store få prosjektet finansiert.

 

Det kan medføre tap, for ofte har søker ikke veldig god økonomi. Hadde det vært mye sikkerhet, hadde en vanlig bank gitt lån med sikkerheten som pant. Så her må du vurdere samfunnsmessige gevinsten mot at et prosjekt iverksettes opp mot de potensielle konsekvensene av å måtte innfri garantien. Hva sier politisk side? Er dette noe de ønsker å prioritere? Er det noe kommunen kan gå inn med vanlig støtte eller gjøre i egen regi hvis det er av slik art?

 

Så tilbake til poenget med denne artikkelen, hva bør en søknad inneholde?

Det bør fremkomme hvilken formål, tiltak og prosjekt garantien skal gå til. Størrelsen og varighet dette prosjektet har. Hvorfor søker har behov.

 

Beskrivelse av hvem som søker, hvordan de er organisert og legge ved vedtekter. Her bør også den økonomiske situasjonen beskrives.

 

Hvordan skal søker finansiere økt låneopptak og ved eventuell renteøkning.

 

Denne søknaden skal legges ved til politisk behandling og sendes til Fylkesmannen hvis det må det.

Det var det vi skulle si idag.  Følg med i denne lille serien om kommunale garantier. Vi skal skrive litt om hele reisen til at en kommunal garanti er innvilget. 

 

Har dere mange kommunale garantier? Hva slags kvalitet er det på søknadene? Er dere inne å gi råd hva søknaden skal inneholde?

Del gjerne. 

 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.