Kommunale garantier- hva nå?

analyse finans garanti Nov 02, 2020

I denne lille miniserien om kommunale garantier skal vi se litt på veien fra mottatt søknad og til ferdig vedtatt prosjekt.

Her kan du lese første sak her.

Nå har du mottatt søknaden, og skal til å lage en politisk sak på vegne av kommunedirektøren.

Du har nå mottatt søknad, regnskap, budsjett, prosjektbeskrivelse og kontantstrømoppstilling fra søkeren.

 

Du bør gjøre en liten analyse for å se om dette prosjektet har en stor risiko for at den kommunale garantier må innfris.

 

Et kommunalt vedtak bør inneholde, hvem er søker, hva er formålet, hva slags type, maksimalt beløp, hvor lang tid, må den godkjennes av fylkesmannen, hvor mye er tillegg for renter og omkostninger.

 

Så hva skal saksfremlegget handle om?

 

Bør ha et avsnitt hvor du skriver om kommunelovens garantiregler, er denne saken i samsvar med kommunens retningslinjer eller reglement? Har du gjort en økonomisk risikoanalyse hvor du ser på nøkkeltall og om virksomheten er i stand til å betjene økte kostnader? Se her for å få litt tips til hva som kan være med av nøkkeltall.

Hva anbefaler kommunedirektøren på bakgrunn av analysen?

 

Hva er totale garantiansvar og fordeling på formål? Hva er risikoen for at noen vil bli innfridd?

Hva er sjansen for at dette prosjektet ikke vil bli innfridd hvis de ikke får kommunal garanti? Får søker finansiering andre steder? Hvor mye er egenkapital?

 

Håper det er mye kjent, og kanskje at det er noe nytt som du kan hente inspirasjon.

 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.