Dokumentasjonsplikt i kommunen ved låneopptak

Departementet er tydelig på at det er kommunens ansvar å følge kommunelovens regler om lovlige låneformål.

Kommunen skal ikke ta opp lån utover det kommunestyret har vedtatt.

 

For å sikre dette dokumentasjonskravet, har kommunen en plikt om å dokumentere at lånet er tatt opp til et lovlig formål og lånet er innenfor vedtatt økonomiplan.

 

Hvis dere refinansierer lån, må dere ha kontroll på når lånet opprinnelig ble tatt opp. Her anbefales det å legge ved vedtaket i dokumentasjonen internt til lånet. Når dere refinansierer lån 1, kan dere hente vedtaket med en gang når banken krever det.

 

I tillegg skal dere legge ved kommunens finansreglement, slik at långiver kan se til enhver tid at kommunen følger vedtatte rammer og fullmakter.

 

Hvis lånet innebærer vesentlig finansiell risiko eller tatt opp til ulovlig formål, anses avtalen for ikke være inngått. Låneavtalen er da dermed ikke bindene for partene. Dette betyr at kommunen vil måtte betale tilbake lånet i sin helhet.

 

Kommunelov § 14-14 andre ledd sier at kommuner og fylkeskommuner kan bare ta opp lån innenfor de rammene som kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt.

 

Kommuneloven § 14-15 sier at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere i varige driftsmidler som skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som blir kompensert etter merverdiavgiftskompensasjonsloven.

 

Hvordan dekker dere dokumentasjonskravet som er satt i kommuneloven?

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.