Risikoprofil i finansreglementet- kjøp av aksjer i lokalområdet

I forbindelse med å lage et bra finansreglement som er tilpasset din kommunes størrelse, økonomi og kompleksitet, vil jeg snakke litt om risikoprofil.

En risikoprofil vil avhenge av den økonomiske situasjon, hvor lang tidshorisont og kompetanse.

 

Hva slags strategi skal dere følge vil avhenge av hvor mye risiko dere vil ta. Jo høyere avkastning, jo høyere risiko som vi vet. De aller fleste har pengene stående på bankkonto, men de aller fleste har også aksjer i lokale selskaper. Kanskje har dere skutt inn kapital i lokalselskap AS, enten på grunn av å støtte lokalt næringsliv, eller for å få gjort en kommunal oppgave.

 

Dette skal nedfelles i eierstrategi og eiermelding jamfør kommuneloven § 26-1, men bør også implementeres i finansreglementet. For kjøp av aksjer bør være spesifisert i risikoprofilen til kommunen. For det er jo krav om avkastning i flere selskaper en kommune eller fylkeskommune eier.

 

Anbefaler at dere tenker litt over hvor mye skal dere investere i aksjer (ja, vi investerer uavhengig om det er økonomisk eller ikke-økonomisk formål med eierskapet), og lag en rød tråd mellom finansreglementet og eiermeldingen. For alt henger sammen.

 

Trenger du en sparringspartner når du jobber med finansreglement og eiermelding. Bare ta kontakt med Malin på 48341820, så kan jeg hjelpe deg.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.