Internkontroll- løftet opp i ny spennende drakt i kommuneloven

Internkontroll er oppfattet for mange som svært kjedelig. Det er noe mange må forholde seg til, og rutiner lager nærmest på ren tvang. Hvis det finnes rutiner og prosedyrer i det hele tatt.

 

Det finnes begreper som internkontroll, kvalitet og HMS. Disse brukes i skjønn forening om en annen. Men internkontroll er alt dette, en felles paraply og lederverktøy for å måle hvordan vi ligger an og om vi gjør det vi skal. For det er både lovpålagte og selvpålagte ting vi må forholde oss til. Internkontroll handler om å ha et felles mål som kommunen (gjelder fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak, men for å gjøre det enkelt sier jeg kommuner). Dit skal vi, og peker framover. Hvordan vet vi at vi har havnet der?

Jo, med gode SMART* mål som hele organisasjonen kjenner til. 

Her er noen spørsmål dere kan stille dere:

  • Hvilke langsiktige mål har kommunen? Hvor skal dere?
  • Ved prioriteringer, hva er konsekvensen? Hva er sannsynligheten for at det inntreffer?
  • Har dere god opplæring og informasjonsflyt til ansatte?
  • Er rutiner og reglementer oppdaterte?
  • Har dere en felles plan for hva som skal risikovurderes? Eller løser hver etat og avdeling dette på forskjellige måter?
  • Hvilke oppgaver utfører dere i kommunen? Hvorfor gjør dere det?
  • Hvilken kvalitet skal kommunen levere på tjenestene?
  • Hvordan jobber de ansatte? Kan vi jobbe på en smartere måte? For det er ikke noe hemmelighet, men kommuner får flere ansvarsområder og mindre penger. Hvordan løser vi det? Jo, ved å jobbe smartere og fastsette hvilken kvalitet tjenestene skal ha. 
  • Hvordan skal vi jobbe? Dette må avdekkes i rutiner og arbeidsbeskrivelser. Skulle en ansatte plutselig bli syk, så vet vikaren hva som gjøres og hvorfor. 

 

Men hvis vi ser på forarbeidende til den nye kommuneloven, så er det mye fokus på internkontroll. Det er ryddet opp i forskrifter, og løftet opp i kommuneloven. Nå er det kommunedirektøren sitt ansvar. Hva er "det"? Jo, det er denne trekanten jeg har satt sammen:

For å sjekke at kommunen har nådd sine verdier og mål, så må lover og regler følges (kommunelov og særlovgivninger), vi har kvalitetsmål (ISO- standarder), vi må tilse at omdømme ikke blir skadet og som vi har snakket om jobber mest mulig effektivt. Hvordan gjøres dette? Jo for det første er det tillit til de ansatte. For vi kan ikke kontrollere alt! Det er ikke særlig effektiv drift.

Deretter må vi informere og ha opplæring til ansatte. For hvis ikke ansatte vet hvor vi skal, eller hvordan vi skal jobbe, ja så kommer vi ikke langt.

Deretter må vi gjøre risikoanalyser og kontrollere. Vi må ha prioriteringer for hva vi skal ha fokus på i løpet av året. Et slags årshjul innenfor fagområdene. Hva skal vi kontrollere? Jo, om reglementer, rutiner og standarder følges. For de skal være bygd opp, slik at kommunen når sine mål og verdier. Være motoren for at skipperen kan styre skuta i riktig vei. Ellers havner vi i fjærsteinan som vi sier i Nord- Norge.

 

 Kjentes ikke internkontroll morsommere ut når vi bruker det som et lederverktøy? 

 

*S (spesifikke), M (målbare), A (attraktive), R (realistiske), T (tidsbestemte)

 

 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.