Internkontoll vs compliance

internkontroll Nov 25, 2021

Bankene har jo fått økte krav de siste årene fra myndighetene. Det er jo bra, for vi vil jo at pengene skal være sikret. Compliance er å sørge for at bankene følger lover og regler, forskrifter og andre retningslinjer.

 

Kjenner du igjen hovedmålet?

 

Jo, kommuner og fylkeskommuner har også hatt dette målet. De skal sikre at de ikke får økonomisk tap, taper omdømme og tillit til innbyggere. De skal sikre at innbyggere får de tjenestene de har krav på.

 

Det er lett å si at vi har kontroll i vår kommune når ingenting er avdekket. Men ofte vet vi at det er mørke skygger bak sola. Fordi vi kan ikke kontrollere alt. Vi må ha ansatte som vet hva de skal gjøre, hvorfor de skal gjøre det, og vi må gjøre stikkprøver.

 

Internkontroll som er ordet det brukes i offentlig sektor er jo bare et ledelsesverktøy. For å sikre at kommunestyret vet at kommunedirektøren har kontroll. At det som blir gjort i en kommune tåler første siden i VG.

 

For ikke å snakke om å jobbe smart. Det blir mer og mer tjenester og krav, og ikke nødvendigvis mer penger. For demografien tilsier at det blir i framtiden flere eldre pensjonister, og ikke så mange som jobber og betaler skatt. Derfor må vi jobbe smart. Det vil internkontrollen være med å bidra til, fordi vi skal se på hvordan vi utfører jobben.

 

Så hvorfor ikke gjøre denne jobben litt mer spennende for ansatte? For uten å ha gjort en representativ undersøkelse blant alle ansatte i alle landets kommuner og fylkeskommuner, er erfaringen fra mange samtaler, at dette er noe som kommer på toppen av daglig drift. Det er ikke noe som satses, men må bare fordi revisjon krever det. Et nødvendig onde som går igjen.

 

Så hvordan gjør vi det litt mer sprekt?

 

 

  • Forankre fra topp til bunn hvorfor dette er viktig (tillit, omdømme og gode tjenester)
  • Levende skriftlige dokumenter som alle vet er
  • Få det inn i kulturen og veggene. Slik jobber vi her mentalitet, da vil det ikke være så lett å stjele med seg en penn eller kjøpe ekstra tobakkpapir som økes i omfang når personen så hvor lett det var
  • Alle tjenesteområder blir involvert ved å utarbeide risikovurderinger, tilpasninger og formaliseringer av rutiner. Men det er en rød tråd gjennom hele organisasjonen.
  • Kontroller for å sikre at alle vet hva de skal gjøre.
  • Temaet forankres i ledersamtaler nedover i organisasjonen

 

 

Jobber din kommune med internkontroll hver dag?

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.