Er bærekraft et populært ord, eller er det kommet for å bli?

Bærekraftig finans er et satsingsområde i EU. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, bidrar til at vi vil definere hva bærekraft er og hva bedrifter gjør i framtiden.

 

I taksonomien skal blant annet produkter og tjenesters miljøavtrykk dokumenteres. Det betyr at bedrifter må være mer bevisst på hva de gjør, og hvorfor.

 

Hvorfor dette kommer nå, er at EU la i 2020 frem «The European Green Deal»- EUs grønne giv. Det er EU sin strategi om å bli den første klimanøytrale region innen 2050. 

 

 

Hvordan vil dette påvirke kjøp av aksjer i bedrifter som en del av plasseringsstrategi?

 

Taksonomi er et system som klassifiserer informasjon på hva bærekraftig aktivitet er.

For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må det oppfylle følgende kriterier:

1:

 • Begrensinger av klimaendringer
 • Klimatilpasninger
 • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
 • Omstilling til en sirkulærøkonomi
 • Forebygging og bekjempelse av forurensning
 • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

 

2: Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene

 

3: Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter

 

Plikten til å gi informasjon vil gjelde for selskaper som er notert på regulerte markeder, og som overstiger to av tre terskler:

 • Omsetning større enn 20 millioner kroner
 • Balansesum større enn 40 millioner kroner
 • 500 ansatte

 

Hvis kommunen kjøper aksjer i selskaper som omfattes av dette, vil denne klassifiseringen kunne hjelpe dere når det kommer til bærekraftige selskaper.

 

Merk at dette ikke skal gi «dårlige» og «bra» selskaper. Formålet med denne klassifiseringen skal være med at selskaper skal gi investorer informasjon. Det gjør at denne taksonomien gi bedre rapporteringer, og gjøre det lettere for investorer å ta gode beslutninger.

Det er ikke de enkelte selskaper som vurderes, men sektorer.

 

Dette er enda under utvikling, og ikke ferdigstilt. Taksonomien har foreløpig syv sektorer:

 • Landbruk, skogbruk og fiske
 • Eiendom, bygg og anlegg
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Transport- og lagring
 • Elektrisitet, gass, damp og varmtvannsforsyning
 • Industri
 • Vannforsyning, avløp og renovasjon

 

Taksonomien er ikke tredd i kraft enda, og første del trer i kraft 1. januar 2022. Mål 3-6 trer i kraft i EU fra 1. januar 2023.

 

Til spørsmålet hvordan dette vil påvirke kommunen? Jo, det kan gjøre at dere kan få mer informasjon før dere kjøper aksjer i selskaper. Bærekraftige selskaper er kommet for å bli, og det kan være vanskelig å få overblikk over de forskjellige bransjene.

 

Hvordan Verdipapirfondens forening (VFF) skal definere taksonomien i fond, blir spennende å høre når adm. Dir. Bernt Zakariassen kommer på besøk i Finansforumet nå i mai. Da skal vi utfordre han på hvordan de skal jobbe mot dette nye regelverket framover. For det er ikke lett for en kommune som kjøper fond.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.