Stiftelser- en organisasjonsform som nå er i endring

eierskap endring lov stiftelse Oct 26, 2020

Endelig om jeg personlig kan si det, er stiftelsesloven nå i endring. Hvis det går gjennom vel og merke.

 

Stiftelser har vært et fredet objekt i mange år. Har en stiftelse blitt etablert, er det mye som skal til for å avvikle denne. Det er mange boligstiftelser som ble etablert for mange år siden, og som ikke er de beste organisasjonsformer idag. Det er mange som har prøvd å gjøre endringer, men fått avslag. En stiftelse er nærmest et evigvarende objekt, og eier seg selv. Dette betyr at hvis en kommune har vært stifter, gjør at de ikke kan være med å påvirke hvordan det skal styres på samme måte som i et kommunalt foretak eller at det er i egenregi. Stifter kan selvfølgelig være med å velge styremedlemmer og gi føringer, men i praksis er det vanskelig å gjøre store strukturelle endringer.

Styret er øverste organ i stiftelsen og forvaltningen skjer under styret. Det er styret som skal sørge for at stiftelsen følger vedtektene og styres etter lover og regler.

Å avvikle en stiftelse idag skal mye til og er komplisert. Det er i dag stiftelsestilsynet som godkjenner en avvikling, hvis lovens krav er oppfyllt.

 

Da må det være så lite kapital at det er vanskelig å oppnå formålet, konkurs, formålet er unyttig eller ufornuftig.

 

Jeg har i mange år vært motstander av stiftelse som organisasjonsform i likhet med mange andre, og nå ser det endelig ut som at det kanskje skjer noe. For mange kommuner etablerte boligstiftelser i sin tid, og det er flere som har ønsket å endre denne organisasjonsformen for å få en mer effektiv boligstrategi i lokalområdet sitt. Nå har det blitt til at stiftelsen driver med sitt, kommunen driver med sitt og disse snakker ikke alltid like godt sammen. Kanskje må kommunen gi kommunal garanti eller støtte til nye prosjekter, eller så går stiftelsen sin vante gang med sine gamle prosjekter fra 80 tallet. Som oftest er det kommunen som tildeler boliger på vegne av stiftelen, og da står stiftelsen kun igjen med utleie av boliger. For å ikke snakke om reglene rundt offentlig anskaffelser som gjør det problematisk med å gi prosjekter direkte til en stiftelse.

 

Vi får se hvor dette ender. Det var høringsfrist 2. oktober, og det var mange høringssvar. Så krysser vi fingrene for at vi kanskje får en mer effektiv drift frammover med en helhetlig plan for dette formålet. For det virker som at kommunene selv ønsker denne nye endringen, men stiftelsene ønsker å ha det slik som de alltid har hatt det.

 

-Malin

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.