Referanseindeks

Når man skal lage nytt finansreglement skal en ifølge forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning, vite hvilken avkastningsmål kommunen skal søke etter. Avkastningsmål vil jo selvfølgelig avhenge av hvilken risiko dere tar.

Det finnes mange måter til Roma er det noe som sier, og det stemmer også her.

Alt etter hva det er du skal plassere i, kan du eksempelvis sammenligne med:

 

Det viktigste er at du sammenligner epler og epler, og ikke epler mot pærer. Samtidig skal det være lett for dere i en hektisk hverdag å hente tallene kjapt ut. 

Skal dere sammenligne pengemarkedsfond eller andre bankkontoer, anbefaler vi bruk av ST1X. Noen bruker også 3 MND nibor pluss en eventuell margin, eksempelvis 50-70 basispunkter.

Margin betyr altså et påslag som dere setter på toppen av pengemarkedsrenta. Hva pengemarkedsrenta er, finner dere i denne artikkelen som vi har tidligere skrevet om. 

De siste årene er det kommet nye indekser til markedet. Disse gjør det lettere å sammenligne fond med mer relevante indekser. Dette utarbeides av Nordic Bond Pricing. NBP eies av Verdipapirfondenes forening (VFF) og Nordic Trustee. De beregner daglige priser på obligasjoner i forskjellige grupper.

Her betales en månedlig pris, og får hentet indeksene NBP samler inn fra tusenvis av fond i samme gruppe. Ulempen er at dette koster en del penger, og kommuner flest har ikke bruk for data mer enn tre ganger i året. Vi har en dialog med NBP og håper at vi kan få en rimeligere løsning på sikt,  slik at kommunene kan hente ut indekser som gir godt sammenligningsgrunnlag mot eksempelvis obligasjonsfond.

NBP har blant annet indekser som RM (betyr regular market) som betyr alle obligasjoner av god kredittkvalitet. Det finnes fire grupper R1, RM 2, RM 3 og RM 4. 

 

Hvis dere trenger bistand til å utarbeide finansreglementet, må du gjerne ta kontakt med Nord Forvaltning AS. Vi hjelper deg med å finne ut hva deres plan, strategi og mål med finansforvaltningen er.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.