Klar- ferdig- gå. Budsjettprossesen er i gang!

budsjett økonomiplan Sep 18, 2020

De aller fleste er godt i gang med budsjettprosesen for 2021-2024. Mange begynte forhåpentligvis for lenge siden med dialog og forventningsavklaring til alle parter. Hva skal prioriteres i år? Vi kan ikke kjøpe alt. Det prøver jeg å lære mine barn. Jeg sier til størstemann: "Hvis du vil ha denne gummiballen som er like slimete som en frosk, så blir det ikke lørdagsgodt." 

 

Det er store forskjeller hvordan det jobbes rundt omkring, men sum summarium er det å lage en plan for hvordan kommunen skal jobbe de neste årene, for å nå de langsiktige målene langt der framme. Vi fordeler pengesekken utover alle tjenestene, skole, helse, vei, kultur og så videre. Pluss noe til dårlige tider. 

 

Sett metaforisk sett, så er det smart å ha en mål eller visjon hvor vi skal langt der framme. Se en skipper på en båt, hvis ikke hen har en plan, så er det fort gjort å havne i fjærsteinene.

 

Hvor er kommunen idag? Hva skal vi jobbe mot? Hva slags kvalitet skal vi tilby? Hva trengs i årene fremover? Det er lite vits å bygge en skolen til 200 millioner kroner, hvis det ikke er barn på denne skolen om 10 år.

 

Alle bør få laget seg en langsiktig planstrategi. Disse målene bør være smarte.

S: spesifikke

M: Målbare

A: Attraktive

R: Relistisk

T: Tidsbesteme

E: Evaluerbare

 

Det nytter ikke å si at vi skal ha verdens beste tjenester til våre innbyggere. Hva betyr dette, og hvordan vet vi at vi har nådd de langsiktige målene?

 

Det er mange planer i en kommune og det er ikke alltid at det er en rød tråd mellom disse. Da er det ikke rart at alle jobber med hvert sitt. Ingen snakker samme språk!

 

For hvis vi har en visjon over hvor vi skal, så er det lettere å lage de gode planene og milepælsplanene for hvordan vi skal nå det langsiktige målet.

 

Hvor god kvalitet skal vi levere til innbyggerne våre? Dette må være forankret fra politisk til hver enkelt ansatt. Hvor langt skal vi strekke oss, og hva er godt nok. Hva må vi levere, hva er faglig og hva er fint å levere. KS snakket om dette for en tid siden, og det er noe vi alle bør tenke litt på.

 

For det er ingen hemmlighet at alle kommunene får mer ansvar, og mindre penger. Vi må løse oppgavene smart, hvorfor gjør vi som vi gjør.

 God helg!

 

-Malin

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.