Våre tjenester

Vi er din økonomimedarbeider når du trenger ekstra hender på kort eller lang sikt!

Vi er din lederstøtte når du trenger å diskutere utfordringer, innen områder som finans, økonomi, internkontroll og kommunal eierskap. 

 

Finansforvaltning:

 • Bistand til struktur og strategi av lånegjeld og rentesikringer
 • Refinansiere, ta opp nye lån og gjøre sikringer av låneportefølje jamfør finansreglement
 • Kvalitetssikre finansreglement, jamfør § 7 i forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner
 • Bistand til utarbeidelse av finansreglement
 • Bistand til utarbeidelse av finansrapporter pr 31.3, 31.8 og pr 31.12. 
 • Bistand til likviditetsstyring

Økonomiske analyser:

 • Bistand ved utarbeidelse av årsberetning/årsmelding
 • Økonomistyring av enheter/seksjoner, se på muligheter for mest mulig effektiv drift på begrensede midler
 • Vurdering av kommunale garantisøknader og utarbeidelse av garantireglement
 • Vurderinger av søknader av økonomisk art

Eierskap:

 • Bistand ved eierskap av kommunale selskaper
 • Utarbeidelse av lovpålagt eiermelding
 • Utredning, utvikling og evaluering av eierstrategi og valg av selskapsformer

Internkontroll:

 • Forberede kommunen til ny lovgivning om internkontroll
 • Få struktur og helhetlig system for hele kommunen
 • Utarbeidelse av lovpålagt årlig internkontrollrapport
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.